Nahoru
Úvod Aktuálně Odborné info Zápisy Kalendář Členové Sponzoři Odkazy Kontakt 

CPVS

Česká společnost
veterinárních lékařů
specialistů na nemoci prasat

Czech pig veterinary society

Zpět

Aktuálně

29|04
2024

Nové komentáře

68. seminář CPVS (05/2024)
zde»
Žaludeční vředy (04/2024)
zde»
Průjmy sajících selat (03/2024)
zde»
Actinobacillus pleuropneumoniae (App) sérotyp 15 (02/2024)
zde»
Zn a parakeratóza (01/2024)
zde»

29|04
2024

Seminář repopulace prasat

Dne 16.5.2024 pořádá společnost Cymedica odborný seminář na téma repopulace prasat s názvem
PRA-SE4 (NA KVADRÁT)
Program a registrace»
10|03
2024

Změna podmínek

Vzhledem k tomu, že dnem 1. března 2024 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 45/2024 Sb.kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat, upozorňujeme znovu na upřesnění specifikace pojmu „kompletní vakcinace“ v nařízení vlády č. 64/2023 Sb.
Hlášení o provedené kompletní vakcinaci, tj. konečné hlášení o celkovém počtu způsobilých prasat v jednotlivých kategoriích, podává žadatel po ukončení retenčního období samostatně za každé deklarované hospodářství, a to nejpozději 20. den po ukončení retenčního období, tedy do 20. března 2024.
Konečné hlášení musí obsahovat celkový počet způsobilých zvířat podle jednotlivých kategorií, seznam patogenů, proti kterým byla způsobilá zvířata v jednotlivých kategoriích vakcinována v souladu s imunizačním programem a potvrzení ošetřujícího veterinárního lékaře o správnosti údajů o provedené vakcinaci uvedených v konečném hlášení (včetně jeho podpisu).
Vtomto konečném hlášení žadatel hlásí prasnici, u které byla prováděna vakcinace během retenčního období proti stejnému patogenu před každým porodem, pouze jednou.
Formulář je možné podat výhradně přes Portál farmáře SZIF. Na Portálu farmáře SZIF je pro podání tohoto formuláře vytvořena nová dlaždice v sekci Jednotná žádost s názvem Hlášení o provedené kompletní vakcinaciDetailní postup pro podání tohoto formuláře je vyvěšen na internetových stránkách SZIFZvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací - Státní zemědělský intervenční fond (szif.cz) »
11|02
2024

VETFAIR 2024

12.4.2024 se bude konat každoroční seminář při Vetfairu. Program a přihláška zde »
11|02
2024

Klinické vzdělávání choroby prasat

Veterinární univerzita pořádá 2 týdenní soustředění v oboru chorob prasat v období 11.-15.3.2024 a 2.-5.4.2024. Podmínky kurzu, sylabus a přihlášku naleznete zde »
09|10
2023

Konference Svazu chovatelů prasat

Svaz chovatelů prasat pořádá 8.11.2023 v Hotelu Naháč konferenci Chov prasat 2024 v měnících se časech.
program zde »
30|08
2023

Možnost povolení medikace ZnO

nformace o možnosti povolení medikace ZnO - povolení veterinárního speciálního léčebného programu.
žádost o povolení 1» žádost o povolení 2»
příloha k žádosti»
prohlášení výrobce»
17|08
2023

Podzimní seminář CPVS

Dne 5.10.2023 v hotelu Rytířsko v Jamné u Jihlavy se bude konat podzimní seminář CPVS.
pozvánka - program »
17|08
2023

VÚVeL ACADEMY

VÚVeL ACADEMY - 7.9.2023 se bude konat na SVÚ Jihlava seminář týkající se biosekurity.
Bližší informace zde»
03|05
2023

VÚVeL Academy

Dne 11.5.2023 se uskuteční VÚVeL Academy na téma Streptococcus suis a jeho výskyt v chovech prasat v ČR, více informací více informací zde»
18|04
2023

Dotace - vakcinace

ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT VAKCINACÍ
Nové opatření v rámci programového období 2023–2027 je podpora motivující ke snížení používání antimikrobik v chovu prasat na základě podávání vakcín. Cílem je minimalizovat rizika ohrožující zdraví zvířat i následně případně konzumentů potravin. Použití vakcín se záměrem snižování antimikrobik se považuje za jedno z nejefektivnějších opatření vedoucích k omezování používání antimikrobik a tlumení antimikrobní rezistence. Opatření je určeno pro chov prasat v kategoriích selata, prasata ve výkrmu, prasničky a prasnice. Žadatelem musí být chovatel prasat, který chová minimálně 3 VDJ prasat ke dni podání žádosti, celoročně dodržuje pravidla podmíněnosti.
V rámci chovu nesmí docházet k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem. Žadatel má povinnost v průběhu retenčního období vakcinovat proti původcům chorob dle předem schváleného imunizačního programu pro daný chov v rámci uvedených kategorií a proti vybraným patogenům.

Převzato z Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací - Státní zemědělský intervenční fond (szif.cz) »

Důležité data:
- Doba plnění: 1.4.2023 – 29.2.2024
- Retenční období: 1.6.2023 – 28.2.2024
- Podání Žádosti: 15.4.2023 – 15.5.2024
- Konečné hlášení: 1.3.2024 – 20.3.2024

Pro bližší informace slouží přednáška MVDr. Marka Žižlavského (Vetfair 2023).
17|04
2023

Cyklus webinářů KVL

Komora veterinárních lékařů Čr pořádí cyklus webinářů na téma léky a léková legislativa - více informací na stránkách KVL»
17|04
2023

Středoevropský veterinární kongres

25.4.2023 se uskuteční na brněnském výstavišti
Středoevropský veterinární kongres (setkání praktiků s autoritami) - více informací zde»
17|03
2023

Prezentace na téma kvality vepřového masa.

K dispozici jsou k přečtení prezentace na téma kvality vepřového masa.

Kvalita bravčového mäsa na slovenskom trhu»
Ako správne kúpiť slovenské bravčové mäso»
11|02
2023

Seminář SCHPCM

Podpora vakcinací v chovu prasat
Dne 2.3. a 9.3 se uskuteční v konferenční centru SVÚ Jihlava seminář objasnující pravidla na podporu vakcinací v chovech prasat. Více informací a registrace naleznete zde »
11|02
2023

Vetfair 2023

Dne 14.4.2023 se uskuteční tradiční seminář CPVS při veterinární výstavě Vetfair v Hradci Králové.
pozvánka a program»
23|01
2023

Webinář KVL léčiva MVDr. Bureš

Dne 17.1.2023 se konal webinář KVL na téma aktuální informace v oblasti léčiv, přednášející MVDr. Bureš - po přihlášení na KVL stánky je možné shlédnout záznam na následujícím odkazu»
02|01
2023

Kniha o africkém moru prasat

Kniha o africkém moru prasat od autorů Daniel Šperling a John Carr

K dispozici je ke stažení zdarma (po registraci) e-kniha zabývající se AMP.
Odkaz ke stažení naleznete zde»
02|01
2023

Informace o platbě členského poplatku na rok 2023

Splatnost členského poplatku je do 31.3.2023.
Číslo účtu 6984750257/0100, KS: 0308, VS: 2023
Členský poplatek činí 1000 Kč, pro členy s odloženým osvědčením 500 Kč, pro čestné členy 0 Kč.
08|12
2022

Africký mor prasat po 5 letech na území České republiky

Pro aktuální informace sledujte stránky SVS Čr - Africký mor prasat (AMP) – aktuální informace – Státní veterinární správa »

VÚVeL se podílel na projektech týkajících se AMP, z těch projektů vznikl souhrnný dokument zabývající se problematikou AMP. Dokument naleznete zde»
24|11
2022

Světový týden antimikrobiální osvěty

V rámci světového týdne antimikrobiální osvěty vydala SVS ČR tiskovou zprávu zabývající se spotřebou antimikrobiálních látek v českých chovech - více informací zde»
14|11
2022

Seminář CPVS - Sevaron - fotogalerie

K informacím ze semináře byla přidána fotogalerie
14|11
2022

Konference Svazu chovatelů prasat 2022

Prezentace MVDR. Jiřího Maláška umístěna v sekci Odborné informace »
23|10
2022

Seminář CPVS

Prezentace ze semináře CPVS 13.10.2022 v Sevaronu v Kuřimi jsou umístěny v sekci Odborné informace »
10|08
2022

Vyjádření ÚSKVBL

Vyjádření ÚSKVBL k problematice ZnO a dalším tématům více příloha»
10|08
2022

Povinnost hlášení USKVBL

Povinnost hlášení (povinný sběr údajů) o používání antimikrobiálních látek bude povinná od 1.1.2023. Toto hlášení bude od výše zmíněného data povinné pro veterinární lékaře vykonávající praxi pro cílové druhy skotu, prasete domácího, kuru domácího (jednotlivé kategorie více příloha).

ÚSKVBL navrhuje následující provizorní řešení, které je z jejich pohledu nejschůdnější (jednoduchost z hlediska administrace a nákladnosti). S tímto řešením se počítá i do budoucna, nicméně veterinární lékař bude moc využít i jiné systémy (např. aplikace ÚSKVBL, ordinační veterinární systém, či jiný způsob schopen poskytovat data). Toto provizorní řešení není povinné a veterinární lékař se do něj může nahlásit dobrovolně, ale je nutné brát na vědomí, že od 1.1.2023 bude hlášení povinné a tím pádem, každý veterinární lékař, kterého se tato povinnost týká, musí mít řešení pro hlášení spotřeb antimikrobiálních látek.

Systém řešení:

Jedná o systém, kdy veterinární lékař bude spotřebu antimikrobiálních látek hlásit přes distributora.

V první fázi ÚSKVBL potřebuje kontaktní údaje o veterinárním lékaři, které zavede do svého systému. ÚSKVBL na svých stránkách uvede, kteří distributoři souhlasí s hlášením spotřeby ATB. Distributor zpřístupní pro veterinárního lékaře službu, kde v rámci objednávky veterinární lékař identifikuje léčivé přípravky, které objednává pro sledovaná zvířata (skot, prase, kur) a následně distributor zašle údaje ÚSKVBL v zastoupení veterinárního lékaře. Za správnost údajů je odpovědný veterinární lékař. Distributor odpovídá za řádné odeslání údajů. Vztah mezi distributorem a veterinárním lékař bude upravena smluvně.

Nahlášení do tohoto řešení je nutné do 14.8.2022, kdy je nutné na adresu jedlickova(a)uskvbl(,)cz zaslat formulář, který se nachází v příloze.

Veškeré podrobné informace naleznete ve sdělení ÚSKVBL»
10|08
2022

Vyhrazená antimikrobiotika

nařízení Komise, které stanovuje zákaz používání některých antimikrobik

Dne 19.7.2022 bylo přijato prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1255, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 stanoví antimikrobika nebo skupiny antimikrobik, které jsou vyhrazeny k léčbě určitých infekcí u lidí.

- Tyto látky se nebudou moc používat ve veterinárních léčivých přípravcích ani v medikovaných krmivech.
- Humánní lečivé přípavky obsahující tyto látky nebudou moc být použity u zvířat.

Tento předpis bude platný od 9.2.2023. Celé znění prováděcího nařízení spolu se seznamem zakázaných antimikrobik nalezte zde»
25|07
2022

Formulář receptu pro výrobu medikovaných krmiv

dne 24.5 byl na stránkách ÚSKVBL zveřejněn nový formulář veterinárního receptu pro výrobu medikovaných krmiv.
ke stažení zde »
13|04
2022

VÚVeL Academy

dne 27.4.2022 se uskuteční seminář na téma
Zákaz užívání ZnO a možnosti řešení průjmových onemocnění prasat.

Více informací v pozvánce »
20|02
2022

Vetfair 2022

Dne 1.4.2022 se uskuteční tradiční seminář při veterinární výstavě Vetfair v Hradci Králové.
pozvánka a program »
Načíst další novinky