Nahoru
Úvod Aktuálně Odborné info Zápisy Kalendář Členové Sponzoři Odkazy Kontakt 

CPVS

Česká společnost
veterinárních lékařů
specialistů na nemoci prasat

Czech pig veterinary society

VÚVeL Academy

Dne 11.5.2023 se uskuteční VÚVeL Academy na téma Streptococcus suis a jeho výskyt v chovech prasat v ČR, více informací zde»

Čtěte více »

Dotace - vakcinace

ZVÝŠENÍ OBRANYSCHOPNOSTI V CHOVU PRASAT VAKCINACÍ
Nové opatření v rámci programového období 2023–2027 je podpora motivující ke snížení používání antimikrobik v chovu prasat na základě podávání vakcín. Cílem je minimalizovat rizika ohrožující zdraví zvířat i následně případně konzumentů potravin. Použití vakcín se záměrem snižování antimikrobik se považuje za jedno z nejefektivnějších opatření vedoucích k omezování používání antimikrobik a tlumení antimikrobní rezistence. Opatření je určeno pro chov prasat v kategoriích selata, prasata ve výkrmu, prasničky a prasnice. Žadatelem musí být chovatel prasat, který chová minimálně 3 VDJ prasat ke dni podání žádosti, celoročně dodržuje pravidla podmíněnosti.
V rámci chovu nesmí docházet k jejich týrání nebo usmrcování nepovoleným způsobem. Žadatel má povinnost v průběhu retenčního období vakcinovat proti původcům chorob dle předem schváleného imunizačního programu pro daný chov v rámci uvedených kategorií a proti vybraným patogenům.

Převzato z Zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací - Státní zemědělský intervenční fond (szif.cz) »

Důležité data:
- Doba plnění: 1.4.2023 – 29.2.2024
- Retenční období: 1.6.2023 – 28.2.2024
- Podání Žádosti: 15.4.2023 – 15.5.2024
- Konečné hlášení: 1.3.2024 – 20.3.2024

Pro bližší informace slouží přednáška MVDr. Marka Žižlavského (Vetfair 2023).

Čtěte více »

Cyklus webinářů KVL

Komora veterinárních lékařů Čr pořádí cyklus webinářů na téma léky a léková legislativa - více informací
na stránkách KVL»

Čtěte více »

Vetfair 2023

Všem děkujeme za účast na 66. semináři CPVS.
V sekci odborné info» jsou k dispozici prezentace.

Čtěte více »
Aktuálně

Aktuálně

Odborné info

Odborné info

Zápisy

Zápisy

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Členové

Členové

Pro sponzory

Pro sponzory

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Kontakt

Kontakt