Nahoru
Úvod Aktuálně Odborné info Zápisy Kalendář Členové Sponzoři Odkazy Kontakt 

CPVS

Česká společnost
veterinárních lékařů
specialistů na nemoci prasat

Czech pig veterinary society

Členský poplatek 2023

Informace o platbě členského poplatku na rok 2023
Splatnost členského poplatku je do 31.3.2023.
Číslo účtu 6984750257/0100, KS: 0308, VS: 2023
Členský poplatek činí 1000 Kč, pro členy s odloženým osvědčením 500 Kč, pro čestné členy 0 Kč.

Čtěte více »

Kniha o africkém moru prasat

Kniha o africkém moru prasat od autorů Daniel Šperling a John Carr
K dispozici je ke stažení zdarma (po registraci) e-kniha zabývající se AMP.
Odkaz ke stažení naleznete zde»

Čtěte více »

Webinář KVL léčiva MVDr. Bureš

Dne 17.1.2023 se konal webinář KVL na téma aktuální informace v oblasti léčiv, přednášející MVDr. Bureš - po přihlášení na KVL stánky je možné shlédnout záznam na následujícím odkazu»

Čtěte více »

Povinnost hlášení USKVBL

Povinnost hlášení (povinný sběr údajů) o používání antimikrobiálních látek bude povinná od 1.1.2023. Toto hlášení bude od výše zmíněného data povinné pro veterinární lékaře vykonávající praxi pro cílové druhy skotu, prasete domácího, kuru domácího (jednotlivé kategorie více příloha).

ÚSKVBL navrhuje následující provizorní řešení, které je z jejich pohledu nejschůdnější (jednoduchost z hlediska administrace a nákladnosti). S tímto řešením se počítá i do budoucna, nicméně veterinární lékař bude moc využít i jiné systémy (např. aplikace ÚSKVBL, ordinační veterinární systém, či jiný způsob schopen poskytovat data). Toto provizorní řešení není povinné a veterinární lékař se do něj může nahlásit dobrovolně, ale je nutné brát na vědomí, že od 1.1.2023 bude hlášení povinné a tím pádem, každý veterinární lékař, kterého se tato povinnost týká, musí mít řešení pro hlášení spotřeb antimikrobiálních látek.

Systém řešení:

Jedná o systém, kdy veterinární lékař bude spotřebu antimikrobiálních látek hlásit přes distributora.

V první fázi ÚSKVBL potřebuje kontaktní údaje o veterinárním lékaři, které zavede do svého systému. ÚSKVBL na svých stránkách uvede, kteří distributoři souhlasí s hlášením spotřeby ATB. Distributor zpřístupní pro veterinárního lékaře službu, kde v rámci objednávky veterinární lékař identifikuje léčivé přípravky, které objednává pro sledovaná zvířata (skot, prase, kur) a následně distributor zašle údaje ÚSKVBL v zastoupení veterinárního lékaře. Za správnost údajů je odpovědný veterinární lékař. Distributor odpovídá za řádné odeslání údajů. Vztah mezi distributorem a veterinárním lékař bude upravena smluvně.

Nahlášení do tohoto řešení je nutné do 14.8.2022, kdy je nutné na adresu jedlickova@uskvbl.cz zaslat formulář, který se nachází v příloze.

Veškeré podrobné informace naleznete ve sdělení ÚSKVBL»

Čtěte více »
Aktuálně

Aktuálně

Odborné info

Odborné info

Zápisy

Zápisy

Kalendář akcí

Kalendář akcí

Členové

Členové

Pro sponzory

Pro sponzory

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy

Kontakt

Kontakt